Informatics Educational Institutions & Programs

Wysig skakels

Sien gerus die volledige bladsy by die Engelse weergawe, en vertaal hier as u wil!

Belangrike nota: Die Wikimedia-stigting besit nie kopiereg op Wikipedia-artikeltekste of -illustrasies nie. Dit is dus nutteloos om ons kontakadresse te e-pos om toestemming te vra om artikels of beelde te reproduseer, selfs al vereis reëls by jou maatskappy, skool of organisasie dat jy webwerf-operateurs vra voordat hulle hul inhoud kopieer. Die enigste Wikipedia-inhoud waaroor jy die Wikimedia-stigting moet kontak, is die handelsmerk-Wikipedia/Wikimedia-logo's, wat nie vryelik sonder toestemming gebruik kan word nie.

Toestemming om teks op Wikipedia te reproduseer en te wysig is reeds op enige plek aan enigiemand verleen deur die skrywers van individuele artikels solank sodanige reproduksie en wysiging aan lisensiebepalings voldoen (kyk bo en Wikipedia:Spieëls en vurke vir spesifieke bepalings). Prente mag of mag nie hergebruik en wysiging toelaat nie; die voorwaardes vir die reproduksie van elke beeld moet individueel nagegaan word. Die enigste uitsonderings is daardie gevalle waarin redigeerders Wikipedia-beleid oortree het deur kopieregmateriaal sonder magtiging op te laai, of met kopiereglisensiebepalings wat onversoenbaar is met daardie Wikipedia-outeurs wat op die res van Wikipedia-inhoud toegepas het. Terwyl sulke materiaal op Wikipedia teenwoordig is (voordat dit opgespoor en verwyder word), sal dit 'n kopieregskending wees om dit te kopieer. Vir toestemming om dit te gebruik, moet 'n mens die eienaar van die kopiereg van die betrokke teks of illustrasie kontak; dikwels, maar nie altyd nie, sal dit die oorspronklike skrywer wees.

As jy inhoud van Wikipedia wil hergebruik, lees eers die Hergebruikers se regte en verpligtinge afdeling. Jy moet dan die Creative Commons Erkenning-Ingelyks Deel 3.0 Unported-lisensie en die GNU-vrye dokumentasielisensie lees.

Die teks van Wikipedia staan onder outomatiese kopiereg (onder die Berne Konvensie) van Wikipedia-redakteurs en -bydraers en word formeel aan die publiek gelisensieer onder een of meer inskiklike lisensies. Die meeste van Wikipedia se teks en baie van sy beelde is benewens gelisensieer onder die Kreatiewe Commons Erkenning-Ingelyks Deel 3.0 Onoordraagbare Lisensie (CC BY-SA) en die GNU Free Documentation License (GFDL) (sonder toegekenne weergawe, met geen onveranderbare afdelings, voorbladtekste of agterbladtekste nie). Sommige teks is slegs bygedra onder CC BY-SA en CC BY-SA-versoenbare lisensies en kan nie onder GFDL hergebruik word nie; sodanige teks sal op die bladvoetskrif, in die bladgeskiedenis of op die besprekingsbladsy van die artikel wat die teks gebruik, aangedui word. Elke prent het 'n beskrywingsbladsy wat die lisensie aandui waaronder dit vrygestel word of, of indien dit nie-vry is, die rasionaal waaronder dit gebruik word.

Die lisensies wat Wikipedia gebruik, verleen gratis toegang tot ons inhoud in dieselfde sin as wat vrye sagteware vrylik gelisensieer is. Wikipedia-inhoud kan gekopieer, gewysig en herversprei word as en slegs as die gekopieerde weergawe op dieselfde voorwaardes aan ander beskikbaar gestel word en erkenning aan die skrywers van die Wikipedia-artikel wat benut word, ingesluit word ('n skakel terug na die artikel word algemeen beskou as voldoende aan die vermelding-voorskrifte; kyk bo vir meer besonderhede). Gekopieerde Wikipedia-inhoud sal dus vry onder 'n toepaslike lisensie bly en kan voortaan gebruik word deur enigiemand onderhewig aan sekere beperkings, waarvan die meeste ten doel het om daardie vryheid te verseker. Hierdie beginsel staan bekend as kopielinks in teenstelling met tipiese kopiereglisensies.

Sien ook