Informatics Educational Institutions & Programs

Et Kromosoms komponenter:
(1) Kromatid
(2) Centromer
(3) Kort arm
(4) Lang arm

Indenfor genetik er et locus (flertal loci) den specifikke placering eller position af et gen på et kromosom eller en DNA-sekvens. Hvert kromosom bærer mange gener; menneskers estimerede haploide (antallet af sæt af kromosomer i en celle) proteinkodende gener er imellem 19.000-21.000[1] på de 23 forskellige kromosomer. En variant af det tilsvarende DNA-sekvens placeret på et givet locus kaldes en allel. Den ordnede liste over loci, som er kendt for et bestemt genom kaldes et genkort. Genkortlægning er processen med at bestemme locus for en bestemt biologisk egenskab.

Diploide og polyploide celler, hvis kromosomer har samme allel af et givet gen på et locus kaldes homozygot med hensyn til dette gen, mens dem der har forskellige alleler af et givet gen på et sted, kaldes heterozygote med hensyn til det pågældende gen.[2]

Se også

Referencer

  1. ^ Multiple evidence strands suggest that there may be as few as 19 000 human protein-coding genes 15. november 2014 på ncbi.nlm.nih.gov, hentet 19. november 2017
  2. ^ "NCI Dictionary of Genetics". National Cancer Institute. Hentet 13. december 2014.