Editar as ligazóns
Atallo:
WP:AX
A WIKIPEDIA NON GARANTE A EXACTITUDE DOS SEUS ARTIGOS

A Wikipedia é unha enciclopedia colaborativa en liña e de contido aberto, isto é, unha asociación voluntaria de individuos e grupos que están a desenvolver un recurso común e aberto do coñecemento humano. A estrutura do proxecto permite que calquera cunha conexión á internet poida altera-lo seu contido. Está avisado de que nada do que atope aquí tivo por que ser necesariamente revisado por profesionais ou expertos que lle garantan unha información fiable, precisa e completa.

Isto non quere dicir que non haxa información valiosa e precisa na Wikipedia; encontraraa a meirande parte do tempo. Non obstante, a Wikipedia non pode garantir a validez da información publicada aquí. O contido de calquera artigo que procure puido ser trocado, vandalizado ou alterado recentemente por alguén cuxa opinión non coincida co coñecemento aceptado nesa área concreta. Saiba tamén que outras moitas enciclopedias e traballos de referencia teñen tamén advertencias similares.

Ningunha revisión minuciosa

Estamos traballando no xeito de seleccionar e destacar versións fiables de artigos. A nosa comunidade activa de editores usa ferramentas como Especial:Cambios recentes e Especial:Páxinas novas que axudan a facer un seguimento do novo contido e dos cambios que se producen. Malia todo isto, a Wikipedia non está uniformemente revisada de xeito minucioso; namentres que os lectores poden corrixi-los erros ou facer algunha revisión puntual, non teñen a obriga legal de facelo e, deste modo, a información lida aquí carece de ningunha garantía ou pode non axustarse a ningún propósito ou uso, o que sexa. Mesmo artigos que recibiran unha revisión informal ou marcados como artigos destacados poden ter sido modificados máis tarde de xeito inapropiado, xusto antes de que vostede fose velos.

Ningún dos autores, colaboradores, patrocinadores, administradores, nin ninguén relacionado dalgún xeito coa Wikipedia pode ser responsabilizado pola aparición de calquera información inexacta ou difamatoria, ou polo uso que se faga das informacións contidas ou ligadas a partir das páxinas deste sitio.

Sen contrato; licenza limitada

Por favor, teña claro que a información subministrada aquí está sendo proporcionada de xeito libre, e que este tipo de acordo ou contrato faise entre vostede e os propietarios ou usuarios deste sitio, propietarios dos servidores nos que está aloxado, contribuíntes individuais da Wikipedia, calquera administrador do proxecto ou calquera que estea de calquera xeito ligado con este proxecto ou con algún dos proxectos irmáns. A vostede garánteselle a licenza limitada de copiar calquera contido deste sitio; isto non implica ou crea ningunha ligazón contractual ou extracontractual por parte da Wikipedia ou calquera dos seus axentes, membros, organizadores ou outros usuarios.

Non existe acordo ou entendemento entre vostede e a Wikipedia respecto ó seu uso ou modificación desta información máis aló da licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 4.0 (CC-BY-SA) e a licenza de documentación libre de GNU (GFDL); nin ninguén na Wikipedia é responsable dos cambios, edicións, modificacións ou eliminacións de ningunha información que vostede poida publicar na Wikipedia ou en calquera dos seus proxectos asociados.

Marcas rexistradas

Calquera das marcas comerciais, marcas de servizo, marcas colectivas, dereitos de deseño ou dereitos semellantes mencionados, usados ou citados nos artigos da Wikipedia son propiedade de seus respectivos donos. O seu uso aquí non implica que vostede poida usalos para calquera outro propósito que non sexa o uso informativo contemplado polos autores orixinais dos artigos desta Wikipedia, baixo os esquemas das licenzas CC-BY-SA e GFDL. Agás que se estableza doutro xeito, a Wikipedia e os sitios da Wikimedia non están afiliados con ningún dos posuidores de calquera destes dereitos que, como tales, non poden garantir ningún dereito de usa-lo material protexido. O uso que faga desta propiedade ou de propiedade similar é baixo o seu propio risco.

Dereitos de imaxe

A Wikipedia contén material que pode mostrar o retrato dunha persoa identificable, viva ou recentemente morta. O uso de imaxes de xente viva ou recentemente morta está restrinxido polas leis de imaxe nalgunhas xurisdicións, independentemente do estado dos dereitos de autor. Antes de usar este tipo de contidos, asegúrese de que posúe os dereitos para usalos baixo as leis que se apliquen nas circunstancias do propósito do seu uso. Vostede é o único responsable de asegurarse de que non infrinxe os dereitos de imaxe de ninguén.

Xurisdición e legalidade do contido

A publicación de información na Wikipedia pode supoñer unha violación das leis do país ou da xurisdición do lugar desde onde está vendo esta información. A base de datos da Wikipedia está almacenada no estado de Florida nos Estados Unidos de América, e o seu funcionamento mantense respectando as lexislacións locais e federais. As leis do seu país ou xurisdición poden non protexer ou permitir o mesmo tipo de expresión ou distribución. A Wikipedia non fomenta a vulneración de ningunha lei; e non pode ser responsable de ningunha violación de tales leis. Vostede pode ligar este dominio ou usar, reproducir ou volver publicar a información contida aquí.

Ningún consello profesional

Se necesita algún consello específico (por exemplo, médico, legal, financeiro ou xestión de riscos), por favor, busque un profesional licenciado ou competente nesa área.