Уреди врски
ВИКИПЕДИЈА НЕ ДАВА ГАРАНЦИЈА ЗА ТОЧНОСТ

Википедија е колаборативна онлајн енциклопедија со отворена содржина, т.е. таа е волонтерско здружение на индивидуалци и групи кои работат за да развијат заеднички извор на човеково знаење. Структурата на овој проект овозможува секој кој поседува интернет пристап да ја менува неговата содржина. Ве молиме бидете советувани дека не сѐ што ќе пронајдете овде е рецензирано од луѓе со стручноста која е потребна за да бидете снабдени со комплетни, точни, или проверливи информации.

Не велиме дека нема да најдете вредни и прецизни информации на Википедија; поголем дел од времето ќе најдете. Сепак, Википедија не може да ја гарантира точноста на информациите пронајдени овде. Содржината на било која статија може да биде скоро променета, вандализирана или променета од некој чие мислење не е во совпаѓање со состојбата на знаење во релевантните полиња.

Задебелен текст=== Без формална рецензија === Ние работиме на начини на селекција и истакнување на веродостојни верзии на статии. Нашата активна заедница на уредувачи користи алатки како што се Специјални:СкорешниПромени и Специјални:НовиСтраници за набљудување на новите содржини и промените на веќе постоечките. Сепак, Википедија нема формална рецензија; иако читателите можат да поправаат грешки и да се вклучат во обична рецензија, тие немаат правна должност да го прават ова, што значи дека сета прочитана информација овде е без гаранција за исправност за било која цел или употреба.

Ниту еден од спонзорите, администраторите, луѓето кои придонесуваат или било кој поврзан со Википедија е во никој случај одговорен за каква било појава на неточна или дискриминирачка информација, или за Вашата употреба, или за информациите содржани во извори кои водат преку врска надвор од овие веб страници.

Без договор; ограничена лиценца

Ве молиме осигурајте да разберете дека информациите што можат да се најдат овде се обезбедени слободно, и дека не е создаден никаков договор помеѓу Вас и сопствениците на ова веб-место, сопствениците на опслужувачите на кои тој е хостиран, поединечните соработници на Википедија, администраторите на проектите, системските оператори или било кој кој е на каков било начин поврзан со овој проект или сродни проекти кој е подложен на вашите тврдења помеѓу нив директно. На Вас ви е овозможена ограничена лиценца да копирате било што од ова веб-место; тоа право не создава или имплицира никаква договорна или вондоговорна одговорност на страната на Википедија или било кој од нејзините агенти, членови, организатори и други корисници.

Не постои договор или согласност помеѓу Вас и Википедија, што се однесува на вашата употреба или модификација на овие информација покрај Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License (CC-BY-SA) и ГНУ Лиценца за слободна документација (GNU Free Documentation License (GFDL)); ниту пак било кој од Википедија е одговорен ако некој ги промени, уреди, модифицира, или отстрани информациите што може ќе ги постирате на Википедија или било кој од нејзините поврзани проекти.

Заштитени знаци

Било кој од заштитените знаци (трговски марки, услужни марки, колективни марки), правата на дизајнот, личните права или слични права што се споменати, искористени или цитирани во статиите на енциклопедијата Википедија се сопственост на нивните соодветни сопственици. Нивната употреба овде не значи дека може да ги користите за каква било намена надвор од истата или сличната информативна употреба како што е наведено од страна на оригиналните автори на овие Википедија статии под CC-BY-SA и GFDL лиценционите шеми. Доколку не е поинаку нагласено, веб-местата Википедија и Викимедија не се одобрени или поврзани со сопствениците на било кои слични прави и поради тоа Википедија не може да дозволува какви било права на употреба на различно заштитени материјали. Вашата употреба на било која таква или слична инкорпорирана сопственост е на ваш сопствен ризик.

Објавувањето на информација што може да се најде на Википедија може да биде некакво прекршување на законите на земјата од каде што ја гледате оваа информација. Базат Ако имате потреба некој специфичен совет (на пример, медицински, правен или финансиски), Ве молиме побарајте професионалец кој е лиценциран или запознаен во таа област.