Informatics Educational Institutions & Programs

لینکون ِدچی‌ین
ویکی‌پدیا هیچ تضمینی شه اعتبار وسّه ندنه

ویکی‌پدیا، اتا دانشنامه با محتویات آزاد و حاصل کار داوطلبونهٔ ونه کارورون هسته. اینتا پروژه‌ی هدف بساتن منبعی آزاد دانش بشری وسّه هسته. ونه ساختار به گونه‌ای هسته که هرکسی که دسترسی به اینترنت داشت‌بائه بتونده ونه بنویشته‌ئون ره تغییر هاده. پس این ره بدونین که اینجه‌ی بنویشته‌ئون ره هیچ کسی بازرسی نکانده و همینسه ونه بنویشته‌ئون بتونده غلط بوئه.

گرچه اینتا سایت دله چیزون خله خاری هم پیدا بونه ولی اِما وشون ره تضمین نکامبی و این بنویشته‌ئون گرچه ونه منبع‌دار و معتبر بائن، ولی تضمین‌بَیی نینه. شِما هم هرچی که ونه دله دره ره بتوندی کار بزنی.