Informatics Educational Institutions & Programs

Редактиране
  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Уикипедия е свободна по своето съдържание онлайн енциклопедия, резултат от доброволните съвместни усилия на отделни личности и групи от хора, насочени към създаването и развиването на един общ ресурс на човешкото познание. Структурата и технологията на проекта позволяват всеки човек с връзка към интернет да променя съдържанието ѝ. Трябва да е ясно, че информацията на този сайт не се преглежда непременно от експерти в съответните области, чрез които да се осигури и гарантира изчерпателна, вярна или надеждна информация.

От това не следва, че в Уикипедия няма да намерите ценна и достоверна информация, напротив, в повечето случаи ще е точно такава. Но все пак Уикипедия не може да гарантира валидността на информацията. Съдържанието на всяка статия във всеки един момент може да бъде вандализирано или подменено с твърдения, които не отговарят на нивото на познание в съответната област.

Четене на Уикипедия

Всяка информация, която прочетете в Уикипедия, може да се окаже неточна, подвеждаща, опасна или незаконна.

Направете всичко възможно да се уверите сами, че информацията, която получавате от Уикипедия, е точна и проверена. Направете справки с източниците, посочени в края на статиите. Преглеждайте историите на статиите и прилежащите им беседи, за да разберете дали текат дебати по съдържанието. Сверявайте информацията с независими източници.

В процес на разработка сме на методи за разграничаване между достоверните и недостоверните версии на статиите. Активната редакторска общност използва инструменти като Списък на последните промени и Списък на новите страници, за да следи добавяното ново съдържание и промените на съществуващото. Въпреки това, съдържанието в Уикипедия не се преглежда равностойно и макар потребителите да могат да поправят грешки или спорадично да участват в рецензиране (peer review) на статии, те не са правно задължени да извършват тази дейност. Следователно не съществуват никакви, дори косвени гаранции за пригодност на информацията за каквато и да било цел. Дори статии, които са преминали през процесите на редакторска проверка и гласуване за избрани от общността, могат да съдържат неуместни редакции, направени непосредствено преди да ги прочетете.

Никой от редакторите, администраторите, разработчиците, спонсорите на Уикипедия или което и да е друго лице свързано по някакъв начин с Уикипедия не носи отговорност за появата на невярна или клеветническа информация, нито за последствията от нейното използване или препращането към нея от външни уебсайтове.

Срещу Уикипедия не могат да се повдигат искове за настъпили щети, тъй като Уикипедия е доброволно съвместно начинание на хора, които създават онлайн разнообразни образователни, културни и информационни ресурси под отворен код. Информацията се предоставя безвъзмездно и между вас като читател и Уикипедия не съществуват договорни отношения или споразумения относно употребата и промяната на информацията, извън тези формулирани в Лиценза Криейтив Комънс Признание - Споделяне на споделеното, 3.0 (CC-BY-SA) и Лиценза за свободна документация на GNU (GFDL).

Рискове, свързани със съдържанието

Информацията в Уикипедия може да породи неоправдан риск за читателите, ако решат да я приложат на практика, да я използват за лични цели или да популяризират използването ѝ пред трети страни.

Ако някоя статия съдържа твърдения, свързани с опасни, незаконни или неетични действия, не забравяйте, че техническа възможност да добавя такава информация в Уикипедия има всеки. Авторите на статията може да не са квалифицирани да предоставят пълна информация или да ви посъветват за адекватни предпазни мерки, които да предотвратят наранявания, телесни повреди или други щети на личността, имуществото или репутацията. Ако имате нужда от специфичен съвет (по медицина, право, управление на риска и др.) потърсете професионалист с познания и право да практикува в съответната област.

Други рискове: анимации с ниска честота, между 4 и 59 херца с пик при 20 херца (т.е. кадри в секунда), е възможно да причинят гърчове у хора с епилепсия.

Медицинско съдържание

Уикипедия съдържа статии на много медицински теми, но не дава каквито и да са гаранции за тяхната достоверност. Няма абсолютно никаква сигурност, че което и да е твърдение, съдържащо се или цитирано в някоя статия по медицински въпрос е истинно, точно или актуално. Огромна част от тези статии частично или изцяло е дело на непрофесионалисти. Дори някое твърдение относно медикамент да е вярно, това не означава, че този медикамент е приложим за вас и вашето заболяване.

Медицинската информация, която Уикипедия предлага, в най-добрия случай е от общ характер и не може да замести консултацията с квалифицирано медицинско лице. Уикипедия не е лекар! Никаква информация от съдържанието на сайта или на който и да е от проектите на Фондация Уикимедия не може да се тълкува като опит за предлагане или съставяне на медицинско становище или диагноза, или каквато и да е друга форма на вмешателство в медицинската практика.

Правни съвети

Уикипедия съдържа статии на много юридически теми, но не дава каквито и да е гаранции за тяхната достоверност. Няма абсолютно никаква сигурност, че което и да е твърдение, съдържащо се или цитирано в някоя статия по юридически въпрос, е истинно, точно или актуално. Огромната част от тези статии частично или изцяло е дело на непрофесионалисти.

Законодателствата варират от държава до държава и се променят с времето, понякога много динамично. Дадено твърдение в статия на правна тема може да е валидно само за правосъдната система в държавата на редактора, добавил твърдението в статията. Също така, дори в даден момент правната рамка да е била коректно описана в Уикипедия, възможно е в момента на четене тя вече да е модифицирана или напълно отменена.

Правната информация, която Уикипедия предлага, е в най-добрия случай от общ характер и не може да замести консултацията с професионален юрист, който има специфични юридически познания и може да ги приложи към вашия правен казус. Уикипедия не дава правни консултации! Никаква информация от съдържанието на сайта или на който и да е от проектите на Фондация Уикимедия не може да се тълкува като опит за предлагане на правен съвет или като каквато и да е друга форма на вмешателство в юридическата практика.

Разкриване на сюжети

Уикипедия е енциклопедия и съдържа много енциклопедични статии за литературни произведения, филми, телевизионни постановки, видеоигри и други. Смята се за необходимо тези статии да предлагат на читателите достатъчно подробен преразказ на произведенията. Много книги и филми обаче веднага губят част от целостта или емоционалното си въздействие, ако сюжетните линии и обрати са предварително известни.

Нетикетът препоръчва материалите, разкриващи сюжета, да бъдат оградени от предупредителни съобщения. Поради аргументите по-горе това не е задължително в Уикипедия, но често се прави посредством отделянето на материала в раздел „Сюжет“ или ограждането му с шаблони {{сюжет}} и {{сюжет-край}}. Читателите, които желаят сами да проследят развитието на сюжета, би следвало да не четат статиите предварително. Това важи и за статиите, които (по една или друга причина) не съдържат предупреждения за разкриване на сюжета.

Неприемливо е да се изтрива текст от статия, посветена на сюжетна творба, само по причина че той разкрива сюжета. Неутралната гледна точка, енциклопедичният тон и други аспекти на качеството на статиите не могат да служат за оправдание на премахването на такива текстове.

Порнография и насилие

Уикипедия не се цензурира. Някои статии в Уикипедия могат да съдържат думи или да са посветени на обекти, които някои читатели намират за вулгарни или обидни. Възможно е статиите да съдържат текстове и изображения, до които достъпът за някои култури или възрастови групи е традиционно ограничен, например графично изобразяване на части от човешката анатомия или сцени на насилие. Възможно е някои материали в Уикипедия да отключат посттравматичен стрес.

Също така е много вероятно нецензурни текстове и изображения да попадат в статиите в резултат на вандализъм. Много внимателно трябва да се добавя и премахва съдържание, което лесно може да се квалифицира като порнографско или изобразяващо насилие.

Допринасяне към Уикипедия

Ако само четете съдържанието на Уикипедия, за вас не се снема повече информация, от тази, която по принцип се събира в сървърните логове на всеки сайт. Ако допринасяте към Уикипедия, то вие публично бивате идентифицирани като автор на редакциите или с вашата потребителска сметка, или с IP-адреса ви. Възможно е по IP-адреса и по информацията, съдържаща се в редакциите ви, да се разкрие самоличността ви. Дори ако допринасяте под потребителско име, в някои случаи може да се стигне до разкриване на вашия IP-адрес. Прочетете повече за политиката на Фондация Уикимедия за защита на личните данни.

Ако допринасяте с текстове към Уикипедия, вие по този начин ги лицензирате под условията на лиценза Криейтив Комънс Признание - Споделяне на споделеното, 3.0 (CC-BY-SA 3.0) и Лиценза за свободна документация на GNU (GFDL). Накратко това означава, че:

 • материалът може да бъде свободно използвани за всякакви, включително комерсиални цели.
 • материалът може да бъде свободно променян и производните версии също да бъдат свободно разпространявани и използвани от всеки, който разполага с копие от текста.
 • се съгласявате минималното дължимо признание на авторството ви да става чрез хипервръзка към страницата, към която допринасяте.

Ако не сте съгласни вашата писмена работа да бъде променяна и разпространявана без ограничения под тези условия, не я публикувайте в Уикипедия.

За да допринасяте към Уикипедия, вие самите трябва да сте в позиция да отдавате съдържание под този лиценз, което означава:

 • или да държите авторските права над съдържанието, например да сте го създали лично,
 • или да сте придобили от друг източник съдържанието под CC-BY-SA или лиценз, съвместим със CC-BY-SA, например обществено достояние или CC-BY.

В първия случай, като автор, вие се съгласявате да получите признание на авторството си по някой от следните начини: а) чрез хипервръзка (където е възможно) или уникален ресурсен локатор (URL) към статията или статиите, към които сте допринесли, б) чрез хипервръзка (където е възможно) или уникален ресурсен локатор към алтернативно, устойчиво онлайн копие, което е свободно достъпно и съблюдава Условията ни за ползване и което прави признание на авторството по начин, еквивалентен на признанието, което предоставя този сайт, или в) чрез списъка на всички съавтори. (Всеки списък от съавтори може да бъде филтриран така, че да изключи много малките или несъществени приноси.)

Във втория случай, ако желаете да внесете текст, който сте открили от друг източник или сте го написали съвместно с други лица, можете да го направите само ако текстът е достъпен при условия, съвместими с тези на лиценза CC-BY-SA. Няма нужда да осигурявате или гарантирате, че внесеният текст е достъпен при условията на Лиценза за свободна документация на GNU.

Нещо повече, вследствие промяната на лицензионната политика на Уикипедия, влязла в сила през юни 2009 година, вече не можете да внасяте информация, която е достъпна само и единствено под GFDL. С други думи, можете да внасяте само текстове, които са (a) единично лицензирани при условия, съвместими с тези на лиценза CC-BY-SA или (б) двойно лицензирани под GFDL и друг лиценз, чиито условия са съвместими с тези на CC-BY-SA.

Ако внасяте чужди текстове под съвместим лиценз, който изисква признание на авторството, то трябва да направите това позоваване по някакъв приемлив начин. На местата, където такова признание обикновено се прави чрез историите на страниците (например при копиране в рамките на Уикимедия), е достатъчно признанието да се направи в резюмето на редакцията, което се вписва в историята на страницата при внасянето на текста. Без значение от лиценза, текстът, който внасяте, може да бъде отхвърлен, ако са твърде големи претенциите на автора по отношение полагаемото му се признание.

Ползване на материали от проектите извън тях

Можете свободно да използвате съдържание от проектите на Уикимедия, с изключение на съдържанието, качено със статут на „честна употреба“ или подобните му изключения, предвидени в законите за авторските права. Моля, придържайте се към препоръките по-долу:

Повторно използване на текст:

 • Признание на авторството: Можете да разпространявате текстове под всякаква форма, ако направите признание на авторството по някой от следните начини: а) чрез хипервръзка (където е възможно) или уникален ресурсен локатор (URL) към статията или статиите, от които черпите материали, б) чрез хипервръзка (където е възможно) или уникален ресурсен локатор към алтернативно, устойчиво онлайн копие, което е свободно достъпно и съблюдава Условията ни за ползване и което прави признание на авторството по начин, еквивалентен на признанието, което предоставя този сайт, или в) чрез списъка на всички съавтори. (Всеки списък от съавтори може да бъде филтриран така, че да изключи много малките или несъществени приноси.) Тези правила важат за текстове, оригинално създадени от общността на Уикимедия. По отношение на текстовете, привнесени от външни източници, може да важат и други допълнителни изисквания за признание на авторството, за които ще направим всичко възможно да ви укажем ясно. Например, на страницата може да има шаблон или бележка под линия, указващи, че съдържанието или част от него са оригинално публикувани някъде другаде. Ако самата страница съдържа такива означения, в общия случай е редно потребителите да ги запазват, когато използват съдържание повторно за свои цели.
 • Copyleft / Споделяне на споделеното: Ако правите промени или допълнения към съдържанието на страницата, която на свой ред използвате, трябва да лицензирате така получената производна работа под лиценза Криейтив Комънс Признание – Споделяне на споделеното, версия 3.0 или по-късна.
 • Обозначаване на промените: Ако правите промени или допълнения, трябва по разумен начин да обозначите, че оригиналната творба, която е почерпена от този сайт, е претърпяла изменения. Ако използвате страницата в среда на уики, например, достатъчно е да укажете промяната в историята на страницата.
 • Заявление за лиценза: Всяко копие или производна работа, които разпространявате, трябва да съдържа заявление за лиценза, информиращо, че творбата е отдадена под лиценза CC-BY-SA, придружено или от а) хипервръзка или URL към текста на лиценза, или б) копие от текста на лиценза. За тази цел подходящ е следният: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Допълнителен достъп до текстове под условията на Лиценза за свободна документация на GNU:

 • От съображения за лицензионна съвместимост, всяка страница, която не съдържа текст, който е публикуван изключително под лиценза CC-BY-SA или съвместим с него, е достъпна също и при условията на Лиценза за свободна документация на GNU. За да се определи дали дадена страница е достъпна при условията на GFDL, трябва да се провери дали заявлението в долната част на страницата, историята на страницата, както и прилежащата ѝ дискусионна страница съдържат позоваване на източник на единично лицензирано съдържание, което е несъвместимо с GFDL. Всички текстове, публикувани преди 15 юни 2009, са достъпни и под лиценза GFDL; ако искате да осигурите лицензионната съвместимост с GFDL, можете да използвате историята на страниците, за да извлечете съдържанието на страницата към тази дата.

Повторно използване на мултимедийно съдържание, различно от текст:

 • Където не е указано друго, несъдържащите текст мултимедийни файлове са достъпни под разнообразни лицензи на свободната култура, съзвучни с Лицензионната политика на Фондация Уикимедия. За информация за лиценза на всеки отделен файл, прегледайте съдържанието на описателната му страница.

Търговски марки

Всички търговски марки, марки за услуги, колективни марки, права върху дизайн, личностни права или сродни права, които са споменати, използвани или цитирани в статиите в Уикипедия, са собственост на съответните носители. Употребата им в Уикипедия не предполага да могат да се ползват извън енциклопедията за някаква друга, различна от информационната цел, с която са били поставени от оригиналните съавтори на статиите. Освен ако не е посочено друго, Уикипедия и нейните сайтове не са нито свързани със, нито упълномощени от носителите на тези права, да се разпореждат и да предоставят права за използване на иначе защитени материали. Вие използвате тези и подобни на тях нематериални собствености изцяло на своя отговорност.

Юрисдикция

Публикуването от ваша страна на информация, намерена в Уикипедия, може да противоречи на държавното или местното законодателство, което е в сила на територията, откъдето четете тази информация. Базата данни на Уикипедия се съхранява на сървър в щата Флорида в Съединените американски щати, поддържа се в съответствие с местното и федералното право и се ползва от неговата закрила. Възможно е законодателството във вашата страна да не защитава или позволява подобна свобода на словото или свобода на разпространението на информация.

Уикипедия не насърчава закононарушенията и не може да бъде държана отговорна за нарушаването на тези закони в случаите когато вие поставяте връзки към този домейн, използвате, копирате или на свой ред публикувате информацията, съдържаща се в Уикипедия.

Вижте също